اخبار استخدامي کرمان

زلزله در کرمان

همین الان به تاریخ 96/05/01 ساعت 10:00 در کرمان زلزله شد و من دارم خبر زلزله رو برای شما می نویسم و بعد میرم بیرون حلال کنید

زلزله دقایقی پیش زلزله یکشنبه کرمان زلزله یکشنبه یکم مرداد نود و شش زلزله کرمان را لرزاند

کرمون چه خبر؟