اخبار استخدامي کرمان

هر یک دقیقه یک طلاق!!!!!!!

این روزها واژه طلاق یک نام آشنا در کرمان است خبر باور نکردنی هر دقیقه یک طلاق برای کرمان یک شوک جدید بر پیکره این استان بود

به گزارش خبرگزاری مهر آمار طلاق در استان کرمان در 4 ماهه اول امسال دوهزار و هشتصدو پنجاه و شش هزار پرونده بوده است

که چیزی در حدود هر دقیقه یک پرونده می باشد !!!!

حالا باید مسئولان باید به فکر این مشکل بزرگ باشند و در فکر رفع آن باشند واقعا زبان و فکر قاصر از بیان جملات بیشتری در این زمینه است

فقط می توان گفت خداوند به جوان های ما رحم کند و همه باید دست به دعا برداریم چون فکر نکنم از دست مسئولین امر کاری بر بیاید چون به نظر من ریشه این طلاق ها در اقتصاد کشور است

که تکلیف آن هم کاملا روشن است با این جو دو قطبی که در کشور وجود دارد و سنگ اندازی هایی که برای یکدیگر می کنند تا گروه مقابل به نتیجه نرسد فکر نکنم اقتصاد کشور تکان بخورد

هر چند از زحماتی که کشیده می شود نباید به راحتی گذشت اما جریان هایی در کشور وجود دارد که موافق پیشرفت اقتصاد کشور توسط گروه مقابل نیستند

در کل ریشه این طلاق ها در اقتصاد کشور است که مسئولین باید با نصایا و راهمنمایی های رهبر عزیزمان این مشکلات را حل کنند وگر نه این رشته سر دراز دارد و ادامه دار خواهد بود

نویسنده:فدااله برهانی

اخبار استخدامي کرمان

کرمون چه خبر؟